Personvekter

Her finner du et bredt utvalg personvekter - alt fra badevekt for hjemmebruk til personvekter for medisinsk bruk.

 

Personvekter finnes for mange ulike bruksområder. Vi har kvalitetsvekter fra KERN og Marsden både for hjemmebruk og for bruk i helsetjenesten.

Vekter som skal benyttes i sykehus eller medisinsk behandling må ha typegodkjenning og bør verifiseres for medisinsk bruk.

Du finner opplysninger om dette i produktbeskrivelsene.