Fra 1. januar 2018 vil måleredskap uten forsegling utløse gebyr.

Fra 1. januar 2018 vil Justervesenet konsekvent håndheve kravene om at et måleredskap skal forsegles etter reparasjon/plombebrudd og at dette skal meldes til Justervesenet. Dette innebærer at Justervesenet vil ilegge avviksgebyr dersom dette ikke følges.