Patient Transfer Scale - personvekt for sengeliggende

En revolusjonerende nyhet for veiing og forflytning av pasienter raskt og enkelt. En solid overføringsbåre med integrert vekt, sparer tid og belastning for helsepersonell og pasient.

Rask, trygg og effektiv veiing og forflytning av pasient med 'Slider' og vekt i ett. Å veie sengeliggende pasienter har til nå vært tidkrevende og belastende.
Patient Transfer Scale er utviklet på ideen til en akuttsykepleier som ønsket å forenkle situasjoner der man raskt må veie en pasient for å kunne gi riktig medisinering.
 
Nå er Patient Transfer Scale en patentert medisinsk vekt for veiing og forflytning av sengeliggende pasienter - fra ambulansebåre til seng, eller fra seng til seng.
For bruk i sykehus, er denne pasientvekten typegodkjent i klasse MIII - medisinsk vekt. Verifisering kan velges som tillegg nedenfor.
  • Kapasitet: 250kg
  • Lesbarhet: 500g
  • Integrert ladbart batteri - driftstid ca.50t
  • Vekt: 11kg
  • Mål: 1800x700x30mm
  • Veieområde: 180x51cm
  • Godkjent i samsvar med 92/42/EEC direktiv, medisinsk utstyr
  • Bærehåndtak
  • Hygienisk overflate
  • HOLD-funksjon