Lodd

Vi leverer lodd for testing og kalibrering av vekter. Her finner du enkeltlodd i alle vektklasser og nøyaktighetsgrader. Vi fører også komplette sett med ulike sammensetninger av lodd.
 

Se PDF oversikt her